به نام خداوند بخشنده مهربان

 

يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مسائل درباره دعا، اسرار استجابت آن است، يعني چه طور و چگونه ممكن است با دعا جلوی وقوع يك حادثه ناگوار گرفته شود و يا خواسته ی مورد علاقه و نياز يك فرد برآورده مي‌گردد.
در اين باره به چند نكته اشاره مي‌شود:

 

نكته اول: حكيم ژرف‌انديش "بوعلي سينا" به نكته ظريفي درباره سرّ استجابت دعا اشاره نموده و مي‌گويد:

نسبت دعا و تضرّع به خواست و استدعا نسبت تفكر و انديشه به درك يك مسأله علمي است.

 

از توضيحي كه در ادامه اين كلام حکیم بوعلي آمده معلوم مي‌شود كه به نظر ايشان همان طور كه  با تفكر و انديشيدن، زمينه افاضه صور علمي از مبادي عاليه (مثلاً عقل فعّال) براي نفس انساني پديد مي‌آيد آنگاه علم و معرفت براي انسان حاصل مي‌شود. با دعا و تضرّع در پيشگاه الهي انسان مستعد مي‌شود كه صورت سلامتي و صحّت و يا صور ديگر به انسان افاضه شود، ‌پس دعا زمينه ‌ساز افاضه الهي براي برآورده شدن خواست‌هاي انسان است. بنابراين گرچه خداوند «دائم الفيض علي البريّة» است ؛ امّا زمينه ی پذيرش و دريافت فيض بايد فراهم شود و دعا نقش زمينه‌سازي براي پذيرش فيض دائمي الهي را دارد.

 

منبع: كتاب الهيات شفاء، مقاله عاشر

نكته دوم: برخي از بزرگان در تحليل اسرار استجابت دعا حقايق ارزشمندي را عنوان كرده‌اند كه در فرازي از اين سخنان آمده است:

دعا و ذكر و حضور و مراقبت در ذات انسان بلكه در بيرون از ذاتش آثار عجيب و غريبي دارد، چنانكه اگر كسي به طور پيوسته و مستمر فكر و توجه خود را به عالم قدس و جبروت معطوف نمايد، ‌انوار حقايق بر او اشراق مي‌شود و آن كسي كه مصاحب با ملكوتيان را اختيار كند، صاحب عزم و همّت و اراده مي‌شود و با توجه و ذكر و دعا به اخلاق ملكوتيان و اوصاف عقول قدسي متصف گرديده و صاحب رتبه ولايت تكويني مي‌شود كه مي‌تواند در همه چيز تصرف كند.

 

نتیجه گیری:

پس استجابت دعا امري برخلاف سيره و سنّت الهي نيست، بلكه يكي از علل و اسباب تحوّل و تبدّل در عالم است.

 

منبع: رساله نور علي نور در ذكر و ذاكر و مذكور

نويسنده: علّامه حسن زاده آملي

 

                                                                                 نوشته شده در 1 بهمن 1385

  « صفحه قبل                                                صفحه اصلی                                                  صفحه بعد »