دل بي‌دعا بهاء ندارد و دل بي‌بهاء، بهاء ندارد

 

دعا : كليدي است كه با آن گنجينه بخشايش الهي را می‌توان گشود.
دعا : وسيله قرب الي الله و مغز عبادت الهي است.
دعا : زنگ در رحمت رحيميّه خداوند، و سبب ريزش بركات الهي است.
دعا : ره توشه سالكان طريق وصال، و شعار عاشقان قبلة جمال دوست است.
دعا : سير شهودی و كشف وجودي اهل كمال و بهترين رابطه انسان با خداي متعال است.
دعا : معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت، و ولوج به ملكوت عزّت است.
دعا : ياد دوست در دل راندن و نام او به زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوي  گفتن و شيرين زباني كردن است.


نوشته شده در 1 بهمن 1385

  « صفحه قبل                                                 صفحه اصلی                                                  صفحه بعد »