به نام خداوند بخشنده مهربان

 

ـ دعا كليدي است كه با آن گنجينه بخشايش الهي را مي‌توان گشود.

ـ دعا وسيله قرب الي الله و مغز عبادت الهي است.

ـ دعا زنگ ِ در رحمت رحيميّه خداوند، و سبب ريزش بركات الهي است.

ـ دعا ره توشه سالكان طريق وصال، و شعار عاشقان قبله ی جمال دوست است.

ـ دعا سير شهودي و كشف وجودي اهل كمال و بهترين رابطه انسان با خداي متعال است.

ـ دعا معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت، و و اوج به ملكوت عزّت است.

ـ دعا ياد دوست در دل راندن و نام او به زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوي گفتن و شيرين زباني كردن است.

ـ دل بي‌دعا بهاء ندارد، و دل بي‌بهاء، بهاء ندارد.

 

منبع: رساله نور علي نور در ذكر و ذاكر و مذكور

نويسنده:علّامه حسن زاده آملي


خداي سبحان در سوره مباركه فرقان آيه 77 مي فرمايد: 

قُلْ ما يَعْبؤبِكُمْ رَبّيِ لَوْلا دَعاؤُكُمْ 

بگو اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايي به شما نمي‌كند

 

در برخي روايات آمده هر عمل عبادي اندازه و حدّي خاص دارد، مثلاً نماز در شبانه‌روز پنج مرتبه تعيين شده، روزه يك ماه رمضان، و حج يك بار در عمر، زكات نصاب خاصي دارد و مانند آن، امّا براي دعا حدّي معين نشده.

 

منبع: كتاب اصول كافي، جلد چهارم

  نوشته شده در 1 بهمن 1385

  « صفحه قبل                                                صفحه اصلی                                                  صفحه بعد »