اعمال عید نوروز

اعمال عید نوروز طبق روایت

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

در کتاب ارزشمند "مفاتیح الجنان" به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند:

چون نوروز شود غسل كن و پاكيزه ترين جامه هاي خود را بپوش و به بهترين بوي هاي خوش، خود را معطر گردان.

پس چون از نمازهاي پيشين و پسين و نافله هاي آن فارغ شدي، چهار ركعت نماز بگذار؛ يعني هر ركعت به يك سلام و در ركعت اول بد از "حمد" ده مرتبه سوره "اناانزلنا" و در ركعت دوم بعد از "حمد" ده مرتبه سوره "قل يا ايهاالكافرون" و در ركعت سوم بعد از حمد ده مرتبه سوره "قل اعوذ برب الناس" و "قل اعوذ برب الفق" را بخوان.

          

 

 

 

 نوشته شده در 29 اسفند 1386

 

  « صفحه قبل                                                   صفحه اصلی                                                  صفحه بعد »